Nedgravde containere med innkast over
bakken. Systemet ivaretar brukervennlighet,
brannsikkerhet, hygiene og estetikk.