Det er levert inn søknad på sjøboder og nye brygger.

Dette ligger til behandling i kommunen. Vi venter på tilbakemelding [...]