Graving infrastruktur har startet nord i planområdet. Hovedstrekket for veiens plassering fra nord og sydvestover er nå sprengt ut med ca. 150m, slik at man nå ser plasseringen av veien. Etablering av etablering av vann og avløpsledninger startet 23.03 i den samme strekningen. Parkeringsplassene nord i planen er sprengt ut og planert og gruset, samt at det er sprengt ut plass for avfallscontainere som skal plasseres i bakken ca. uke 16. Over påske så vil de første 150 meter med vei bli kjørbar, så vil de siste 150m med vei med vann og avløp bli etablert fortløpende. Etter at veiene er ferdige vil entreprenøren begynne med tomtene 2, 3, 4, 21 og 22 slik at de blir byggeklare.

For hver dag som går vil du oppleve at det blir lettere å forstå hvordan plassering av fritidsboligene blir