Hyttetomt Nr. 5

Tomtestørrelse er 510,7m² ca. 100m fra sjøen. Med tomten følger en ny sjøbodandel med nærhet til båtplasser og sjøen, noe som er en sjelden anledning i 100 metersbeltet.

Tomten har utsikt mot Stølekilen i retning over tomt 7-9 og utsikt over friområde i sydlig retning. Tomten har gode solforhold. Tomten har vei helt frem med parkeringer på egen grunn.

Tomten er lett skrånende med mindre jordsmonn på fjellgrunn, og den ligger på ca. kotehøyde 9-10m over havet. Ferdig gulvhøyde på fremtidig fritidsbolig er satt på 11m +16,5m kote for mønehøyde over havet. Det tillates takterrasse ved trappet bygningskonstruksjon. Se reguleringsbestemmelsene.

Bruksareal innenfor tomt 5 skal ikke overstige 120 m2 BRA inkl. evt. frittstående sovehytte, bod/ anneks eller garasje. Terrasser og parkeringsplasser skal ikke tas med ved beregning av tillatt bruksareal.

Friområde i planen vil få etablert flere sittebenker, samt grillplass som blir til for eksisterende, nye fritidsboliger og for allmenheten. Den offentlige tilgjengelige grillplassen blir etablert ca. 20m fra sjøen.

Selger står som eier av grunnen på friområde på Gnr. 74 Bnr. 12 i Stølekilen reguleringsplan, noe som er å regne som positivt med tanke på å tillate at vegetasjonen mot sjøen holdes nede mm. Deler av friområdet (Gnr. 74 Bnr. 20) mellom sti og sjøen, eies av annen grunneier.

Det blir opprettet sameier e.l. for området, som kjøper plikter å delta i.

Kjøper må sette seg inn i og lese regulerings- og planbestemmelsene.

Avstander i nærområdet fra tomten (luftlinje):

Avstand til vannet er ca. 100m.

Avstand til nærmeste båtplass er ca. 180m.

Avstand til sjøbod i felles sjøbodanlegg er ca. 170m.

Avstand til større friområde med badestrand og svaberg i Kjørrviga er ca. 205m.

Flotte turområder i umiddelbar nærhet, samt utover og oppover på Stølehalvøya.

Skjærgården starter allerede ved båthavna. Det er ca. 3 nm til Grimstad sentrum, som er en hyggelig liten båttur, og ca. 3nm til Reddalskanalen, hvor man kan komme inn i 2 ferskvannsområder, Landviksvannet og Reddalsvannet. Grimstad kommune har en fantastisk skjærgård.

Inkl. i kjøpesum (2.500.000,-) for tomt 5 uten byggeklausul:

Tomten blir levert byggeklar iht. tenkt plassering av fritidsbolig.

Øvrig arrondering av tomten er ikke inkludert.

Det blir lagt vann/avløp inn til plassering av tenkt fritidsbolig. Det blir lagt trekkerør i samme lengde for lavspentkabel.

Det blir lagt trekkerør for fiberkabel inn på tomten i tilstrekkelig lengde.

Inkl. sjøbod på ca. 1,2m² i felles sjøbodanlegg. Oppstart bygging av sjøboder blir etter at 5 hytter er bygget. Det er ikke anledning til å holde igjen noe for ubebygd sjøbod fra kjøpesummen. Andel vedlikeholdskostnader må regnes med, som for øvrig bestemmes av sameiet. Sjøboden skal følge tomt 5, og kan ikke selges separat.

Båtplass. Rett til å leie eller kjøpe 3m båtplass:

Kjøp kr. 250.000,-. Betales separat når flytebryggeanlegget står ferdig. Altså uavhengig av betaling for tomten. Ved kjøp tilkommer vedlikeholdsutgifter som bestemmes i sameiet e.l.

Leie p.t. 20.000,- i innskudd/10, år med kr. 12.000,- årlig leie.

Båtplasser kan leies/kjøpes i bryggeanlegg Sb1. Det blir etablert sameie i Sb1.

I Sb2 blir det kun mulig å leie båtplass. Sb2 blir privateiet av grunneier.

Ev. kjøpt båtplass skal følge tomt 5, og kan ikke videreselges separat.

Båtplass er en rettighet, men ikke noe man må bestemme seg for før bryggen blir etablert. Rett til å kjøpe båtplass opphører ett år etter overtakelsen av tomt 5.

Tomt 5 vil bli prioritert for nødvendig infrastruktur. Entreprenør/graver er i gang med å ferdigstille byggeklar tomt, vei, vann/avløp. Hvis kjøper ønsker å komme i gang med egen bygging nå, vil dette bli prioritert.