Det kommer 20 nye 3m-båtplasser utenfor i nytt flytebryggeanlegg.