Partnere

Stølekilen AS står som ansvarlig utbygger av området i Stølekilen «en hyttedrøm på Sørlandet»,
her av bl.a. veier, vann/avløp, strøm og fiber.

Fritidsboligene vil bli terrengtilpassede og det vil være stort fokus på et miljøvennlig fotavtrykk. Det er også lagt stor vekt på at deler av området blir offentlig tilgjengelig, med benker og grillplass. Dette er noe våre leverandører vil være med å bidra til at vi får på plass.


Stølekilen AS benytter oss av dyktige og erfarne samarbeidspartnere, derfor har vi valgt disse:

Arkitekt BGM står for prosjektering og tegning av fritidsboligene.

Telebryggen står for bygging av brygger.

Opparbeidelse av infrastruktur, vann/avløp, fiber og strøm.