fbpx
Siste nytt2021-03-23T22:43:31+01:00

juni 2021

mars 2021

Graving infrastruktur har startet nord i planområdet

23. mars 2021|

Graving infrastruktur har startet nord i planområdet. Hovedstrekket for veiens plassering fra nord og sydvestover er nå sprengt ut med ca. 150m, slik at man nå ser plasseringen av veien. Etablering av etablering av vann og avløpsledninger startet 23.03 i den samme strekningen. Parkeringsplassene nord i planen er sprengt ut og planert og gruset, samt at det er sprengt ut plass for avfallscontainere som skal plasseres i bakken ca. uke 16. Over påske så vil de første 150 meter med vei bli kjørbar, så vil de siste 150m med vei med vann og avløp bli etablert fortløpende. Etter at veiene er ferdige vil entreprenøren begynne med tomtene 2, 3, 4, 21 og 22 slik at de blir byggeklare.

For hver dag som går vil du oppleve at det blir lettere å forstå hvordan plassering av fritidsboligene blir

Det er levert inn søknad på sjøboder og nye brygger.

22. mars 2021|

Dette ligger til behandling i kommunen.

Vi venter på tilbakemelding fra byggesak på graving av infrastruktur i 100m beltet, ettersom det må settes inn en ny byggegrense ved sjøen, dette må ut på en minihøring som tar to uker og skal i følge planavdelingen være en formalitet.