Da er endelig sjøbodene ferdigstilt, det medfølger en andel i sjøbod på ca. 1,2m² for de som kjøper tomt eller tomt med hytte på. Denne andelen følger hyttetomten.