Vi har utviklet ny kyststi i tilleg til en rekke interne stier i hyttefeltet.
– Vi vil også etablere benker og grillplasser.